Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Multimedia repository

Repository with more than 150 resources from all over europe

 • view

  Nano-TV video # 10- Boosting Memory Chips

  NANO-TV

  This video describes how Moore’s law predicts that the number of transistors on a silicon chip will double approx...

 • view

  General sector reports

  OBSERVATORYNANO

  The general sector reports provide more detailed scientific and technological analysis for each of the ten technolo...

 • view

  Time machine

  NANOYOU

  This is a virtual game where the user, after choosing a "need", travels back to points in the past and see solution...

 • view

  Briefings

  OBSERVATORYNANO

  The Briefings focus on topics of particular interests in terms of economic potential, scientific breakthroughs, or ...

 • view

  NanoSMILE website

  NANOSMILE

  The website gives a very good overview of the risk of nanotechnologies, from fundamental concepts of the assessment...

 • view

  Market report #4: "Construction"

  OBSERVATORYNANO

  This report provides information on the existing applications of nanotechnology in construction and the relevant ex...

 • view

  Market report #3: "Chemistry & Materials"

  OBSERVATORYNANO

  The nanomaterials world market is composed of different materials including “traditional” materials like carbon...

 • view

  Environmental, Health and Safety (EHS) Impacts-Technology Sector Evaluation: Chemistry & Materials

  OBSERVATORYNANO

  The chemistry and materials sector technical sector report provides an overview on processing technologies and appl...

Pages

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu