Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Multimedia repository

Repository with more than 150 resources from all over europe

 • view

  Moebius Scienza Podcast #4-Nanotechnology in Food Packaging

  NANOCHANNELS

  In this radio broadcast Dr Federico Pedrocchi (scientific editor, journalist and interviewer) , Dr Leandro Lorenzel...

 • view

  NISE NETWORK

  NISE Network

  ...

 • view

  NANOTRUCK

  ...

 • view

  TechNYou

  ...

 • view

  SWISS NANOCUBE

  SWISS NANOCUBE

  ...

Pages

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu