Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

TechNYou

The TechNyou Science Education Resource provides science teachers resources to introduce emerging technologies in the classroom. These resources have been matched to the Australian Curriculum in Science for secondary year students, and are designed to introduce nanotechnology and biotechnologies with reference to the established traditional science disciplines of Physics, Chemistry and Biology.

TechNyou Science Education Resources is the combined work of Education Services Australia, and the former AccessNano and Biotechnology Online education resources. It is an Australian Government initiative supported by the Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education's (DIISRTE) National Enabling Technology Strategy's Public Awareness and Community Engagement (NETS-PACE) section. It is designed to provide educational resources that are relevant to the Australian Curriculum in Science which introduce the fields of nanotechnology and biotechnology to the classroom. It is also designed to be long-lived and continually developing, users of the resource have the opportunity to apply their own knowledge and experience and amend the resource so it is constantly improving.

Status: finished but integrated into new project, http://education.technyou.edu.au/
http://technyou.education.csiro.au/

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu