Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Glossary

A simple glossary covering some fundamental definitions (nanoscale, nanomaterial, nanotechnology, quantum dot, etc.) and several instrument acronym (NMR, AFM etc.)

NANOSAFE2

The aim of NANOSAFE2 is to develop risk assessment and management for secure industrial production of nanoparticles. In NANOSAFE2 two different types of risks will be assessed: exposure during manufacturing processes (occupational exposure) and human health due to nanomaterial exposure. The risk assessments in the project will estimate whether and/or how much damage or injury can be expected from exposures to a given risk agent, and to assist in determining whether these effects are significant enough to require action (modification of production systems, regulations, etc.).
http://www.nanosafe.org

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu