Nanotechnologies: Where should they take us? Have your say

Sobre nanopinion

NanOpinion és un projecte finançat per la Comissió Europea en el què participen 17 socis d’onze països amb l’objectiu de realitzar un seguiment de l’opinió pública sobre què esperem de la innovació amb nanotecnologies. Per dur a terme aquest estudi es promouen diferents vies de participació activa dels ciutadans. El projecte va dirigit principalment a aquells col•lectius als que és difícil arribar, és a dir, persones que d’entrada no mostren especial interès per la ciència.

El projecte promou el debat social informat a través d’Internet, tant a la pròpia web de NanOpinion amb enquestes, qüestionaris i blocs, com mitjançant una intensa campanya de comunicació amb accions a les xarxes socials i a la premsa. En concret, el projecte compta amb 4 mitjans de comunicació que publiquen notícies sobre nanotecnologies i divulguen diferents arguments per facilitar que els ciutadans es posicionin entorn a diferents temàtiques de debat.

Alhora, el debat es promou també en esdeveniments de divulgació científica que s’organitzen a 21 països amb diferents formats, tals com estacions interactives en llocs públics, jocs de discussió, tallers i taules rodones. NanOpinion ofereix també un extens repositori que aglutina més de 150 recursos informatius i educatius sobre la temàtica, i la seva aplicació a l’aula es promou mitjançant un programa educatiu amb cursos en línia i presencials per professors.

Al final del projecte, les conclusions i recomanacions es comunicaran a polítics de diferents institucions incloent-hi la Comissió Europea. La metodologia de participació ciutadana utilitzada es farà pública per a que pugui servir de referent per a futurs projectes que es promoguin en el marc del nou Programa Marc de la CE Horyzon 2020, en el què la Comissió pretén fomentar una “Recerca i Innovació Responsables” on es compti amb la participació de la ciutadania.

European competition for high schools

  • Poll of the month
    Are you interested in current information on new nanoproducts on the market?
    0910

About nanopinion

  • nanopinion is an EC-funded project bringing together 17 partners from 11 countries with the aim of monitoring public opinion on what we hope from innovation with nanotechnologies. The project is aimed citizens with a special focus on hard-to-reach target groups, which are people who do not normally encounter and give their opinion nanotechnologies at first hand.
  • Dialogue is facilitated online and in outreach events in 30 countries presenting different participatory formats.
  • To promote an informed debate, we also run a strong press & social media campaign and offer a repository with more than 150 resources.
read more

Who we are Project partners