Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo
 • Co si lidé opravdu myslí o nanotechnologiích?
 • Projekt nanopinion monitoruje veřejné mínění v Evropě
 • Průzkumy, kampaně v tisku a sociálních médiích a akce pro informovaný dialog ve 30 zemích EU
 • Máte slovo!
Anketa měsíce
 • Co si lidé myslí?
  Naprosto souhlasím
  Ano, občané by se měli podílet na rozhodování o vývoji v oblasti nanotechnologií, a to nezávisle na jeho konečném využití.
  Spíše souhlasím
  Názor občanů je důležitý, avšak ne u všech výrobků, neboť rozvoj této technologie jako takový bude přínosem pro lidi i pro životní prostředí a v případě potřeby budou přijata preventivní opatření.
  Spíše nesouhlasím
  Je třeba ptát se občanů, avšak stejně tak je třeba zabránit zpoždění ve vývoji nanotechnologií v důsledku přílišných omezení a preventivních opatření.
  Naprosto nesouhlasím
  Ne, domnívám se, že již existující opatření pro zajištění bezpečnosti produktů na trhu jsou dostatečná, veřejné projednávání proto není nutné.
  Nevím
  Nevím
  Výsledky ankety
  123 Participants
  1% Nevím
  7% Naprosto nesouhlasím
  25% Spíše nesouhlasím
  27% Spíše souhlasím
  41% Naprosto souhlasím
   

European competition for high schools

nano info.Find out more

nano Events

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu