Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nano events

Live Events

The nanOpinion public debate will also be facilitated in round tables and live debates, where citizens will be able to get involved in face to face discussions with panels of specialists.

The aim of these debates will be to come up with policy recommendations that will be disseminated via the nanOpinion communication channels, and also in the printed supplements and microsites produced by the four media partners (link to page of microsites).These live events will be organised by The Guardian, in London, Le Courrier, in Paris and the Institute for Risk Assessment (Bfr), in Berlin.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu