Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nano events

Mobile Stations

NanOpinion has created 3 Mobile Stations, which are aimed at collecting the European citizens’ opinion on nanotechnologies via the online questionnaire. Three creative innovative structures are visiting 30 different locations throughout Europe.

The objective of the Mobile nanOpinion Stations, is to go where hard-to-reach target groups are and to ask what they think and know about nano. At the stations participants are able to engage with a multimedia platform, learn a lot about nano, record their opinion in a pan-European survey and experience the latest nano-products on the market.

The Monitoring stations are physical stations that offer:

  1. Three tablets with multimedia contents and access to the NanOpinion questionnaire for data collection
  2. An info kit with printed materials for further information and real nano products to demonstrate current applications of nanotechnologies, such as a shirt made of nanotextile for the facilitator, ....
  3. Promotional materials and give aways

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu