Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nano events

Street Labs

Streetlabs create a space for dialogue between the scientific world and the general public. They are being organised in shopping centres, fairs, libraries, arts festivals and other non-scientific venues. By attending a Streetlab participants are able to talk about and touch nano. They get a chance to participate in demonstrations, theatrical debates, discussions and much more. They also get an opportunity to experience the Mobile Station and have their voice heard in a pan-European debate.

Streetlabs aim to collect feedback on citizens’ opinions through debates and also via the nanOpinion questionnaire. This is accessible via touch screen tablets that also offer other contents.

Fourteen Streetlabs are being organised in 10 different locations throughout Europe. Find the closest Streetlab and join in!

Street labs key components:

1.Mobile nanOpinion Stations

view more

2.An entertaining dialogue activity. This activity aims to get the attention and interest of the audience and to involve them in a discussion about nanotechnologies.

In most of the street labs this dialogue activity is facilitated through a small play, where the actors engage the audience in a debate, with the aid of activity cards that the audience on their seats.

3.A Feedback mechanism

Each Streetlab includes a feedback mechanism to collect the audiences’ opinion on nanotechnologies on-site. They are installations at the streetlabs with statements about nanotechnologies related to the ones that appear during the dialogue activity described above, where participants agree or disagree and can leave their comments or open questions.

4.A rapporteur: who gives feedback on f the event via social media and the blog on this website.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu