Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nano events

Workshops

Each streetlab location will also host a participatory workshop. A small group of participants will be invited to take part in a 2.,5 hours group discussion and exchange opinions on nanotechnologies.

Interactive workshop methods will stimulate live discussions among participants and give insight into the knowledge, attitudes and opinion forming of European citizens on nanotechnologies.

If you would like to take partare interested to participate, contact your next monitoring station or streetlab.

Nanopinon has developed a methodology to organise such interactive workshops. As it could be of use for another project on Responsible Research and Innovation, you can download a document with a description on how to organise these workshops here.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu