Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Pojem nano

 • Co by vás o nanotechnologiích možná zajímalo …

  Nanotechnologie představují „technologie velmi malých rozměrů“. Lze je aplikovat v mnoha oborech, například ve zdravotní péči a medicíně, informačních a...

Kategorie nano

 • Sport

  Od kol po plavky – nanotechnologie lze použít skoro v každém sportu ke zlepšení výkonů závodníků.

 • O čem to je?

  Nanotechnologie představují „techniku ve velmi malém měřítku“. Lze je aplikovat v mnoha oborech, například ve zdravotní péči a medicíně,...

 • Potraviny

  Na trhu jsou dnes k dostání výrobky využívající nanotechnologie pro péči o životní prostředí, například pro sanaci půdy, čištění a úpravu...

 • Životní prostředí

  Na trhu jsou dnes k dostání výrobky využívající nanotechnologie pro péči o životní prostředí, například pro sanaci půdy, čištění a úpravu...

 • Medicína

  Žijeme v době, kdy se mění populace v rozvinutých i rozvíjejících se zemích. Civilizační choroby a stárnoucí populace se stávají normou. Tuto...

 • Energie

  Světová populace narůstá a s ní i potřeba energie. Výroba energie je tedy jedním z naléhavých globálních problémů, které bude lidstvo muset v...

 • Kosmetika

  Nanotechnologie a nanomateriály se používají v mnoha kosmetických výrobcích, například ve zvlhčujících prostředcích, prostředcích pro péči o...

European competition for high schools

 • Anketa měsíce
  Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
  01230

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu