Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Energie

Nanotechnologie a energie

 • Světová populace narůstá a s ní i potřeba energie. Výroba energie je tedy jedním z naléhavých globálních problémů, které bude lidstvo muset v budoucnu vyřešit. Musíme vyvinout alternativní technologie, které sníží závislost na znečišťujících fosilních palivech a zároveň budou finančně realizovatelné.

 • Solární články

  Zdroj obrázku: nanoyou.eu

  Používání nanočástic při výrobě solárních článků je výhodné. Díky jedinečným elektronickým a optickým vlastnostem mohou nanostruktury snížit výrobní náklady a měly by být schopné dosáhnout vyšší celkové účinnosti než konvenční materiály. Mohou být také průhledné a ohebné, což umožní jejich použití na více místech než jen na střechách.

 • Žárovky

  Nanotechnologie otevírají cestu k mnoha novým tvarům žárovek. Jedním z příkladů je polymerová matrice z nanočástic použitá novým způsobem v žárovkách s vysokou účinností, které jsou nyní ve výzkumu. Tyto žárovky vydávají bílé světlo podobné slunečnímu a mohou mít libovolný tvar. Tyto nové žárovky mají tu výhodu, že jsou netříštivé a mají dvakrát vyšší účinnost než kompaktní zářivky.

 • Větrné elektrárny

  Nanotechnologie lze využít k výrobě elektřiny pomocí větrných turbín. Ke zvýšení pevnosti turbínových lopatek se například používá epoxidová pryskyřice obsahující uhlíkové nanotrubice. Nižší hmotnost lopatek umožňuje použití epoxidu ve směsi s nanotrubicemi. Výsledné delší lopatky v každé větrné elektrárně vyrábějí větší množství elektřiny.

 • Možná rizika:

  Nanomateriály jsou v těchto výrobcích zapracovány do kompozitu, takže není riziko přímého ohrožení spotřebitelů. Pracovníci by při výrobě tohoto materiálu měli používat speciální ochranné pomůcky (masky s filtrem atd.). Právní úprava nanotechnologie však ještě nebyla stanovena. Měla by se nařízení řídit „pravidlem opatrnosti“ a předpokládat riziko, dokud se neprokáže, že neexistuje? Nebo by měla reagovat až na prokázaná rizika, a tak urychlit inovaci? A kdo by o tom měl rozhodovat, jen vědci a odborníci, nebo komise složená z odborníků a občanů?

 • Další zdroje

  Videa:

Zobrazení multimediální úložiště

European competition for high schools

 • Anketa měsíce
  Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
  01230

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu