Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Kosmetika

Nanotechnologie a kosmetika

 • Nanotechnologie a nanomateriály se používají v mnoha kosmetických výrobcích, například ve zvlhčujících prostředcích, prostředcích pro péči o vlasy, líčidlech a opalovacích prostředcích. Ve svých výrobcích používají nanomateriály téměř všichni přední výrobci kosmetiky.
  V současnosti se nanotechnologie v kosmetice používají ke dvěma hlavním účelům: v opalovacích prostředcích a některých výrobcích proti stárnutí pleti.

 • Opalovací prostředky

  Zdroj obrázku: nanoyou.eu

  V běžných opalovacích krémech s vysokým ochranným faktorem (SF30+) se částice TiO2 a ZnO velikosti v řádu mikronů používají k zajištění bělosti a hustoty krému. Pokud jsou však použity ještě menší nanočástice, opalovací prostředek je pro lidské oko průhledný, a přesto odráží UV paprsky. Tento opalovací prostředek s nanočásticemi má tedy stejně vysoký ochranný faktor, ale už to není hustá a bílá látka – je průhledný a řidší. Lépe se vstřebává, dá se rovnoměrně rozetřít a výborně chrání.

 • Možná rizika

  Stejně jako u jiných inovativních výrobků začala debata o bezpečnosti opalovacích prostředků s nanočásticemi. Panuje obava, že nanočástice obsažené v prostředku mohou proniknout pokožkou do hloubky, ve které již budou nebezpečné. Vědci začali studovat toxicitu opalovacích prostředků s nanočásticemi a z dosavadních výsledků vyplývá, že jsou účinné a bezpečné. Protože je však tato technologie v kosmetické výrobě relativně nová, existují určité obavy ohledně bezpečnosti kosmetiky s nanočásticemi a jejích dlouhodobých účinků. Doposud nejsou žádné věrohodné důkazy o tom, že by opalovací prostředky obsahující nanočástice představovaly zdravotní riziko (naproti tomu existuje mnoho důkazů, že opalovací prostředky snižují riziko rakoviny kůže). Nicméně však pokračuje výzkum, jehož cílem je se ujistit, že nanočástice nejsou po průniku do kůže škodlivé a že výrobci používají ty nebezpečnější druhy nanočástic.
  Co se týče předpisů, v EU bude od r. 2014 povinné, aby na opalovacích prostředcích s obsahem nanočástic byla tato informace uvedena ve složení.

 • Další zdroje

  Videa:

Zobrazení multimediální úložiště

European competition for high schools

 • Anketa měsíce
  Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
  01230

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu