Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Multimedia repository

Repository with more than 150 resources from all over europe

 • view

  Governance Platform

  FRAMINGNANO

  Document that describes a Governance model process for the regulation of nanotechnology. The tool was further devel...

 • view

  Mapping Study

  FRAMINGNANO

  Review document on the status of nanotechnology regulation and governance. The mapping study provides a clear overv...

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu