Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Multimedia repository

Repository with more than 150 resources from all over europe

 • view

  Nano-TV video # 1- Wooden Bones

  NANO-TV

  This video describes how scientists are looking for new ways to transform complex and organized structures already ...

 • view

  Nano-TV video # 2- The Nano Laboratory

  NANO-TV

  This video describes how scientists are turning one of the most powerful microscopes on earth, the  Scanning E...

 • view

  Nano-TV video # 3- Nano Foil Brightens Screen

  NANO-TV

  This video describes a new process,  called "nano-imprinting", for improving  the luminosity of screens e...

 • view

  Nano-TV video # 4- Nano Non-Stick Paint For Efficient Shipping

  NANO-TV

  This video describes how biofouling on ship hulls is responsible for an up to 40% higher fuel consumption of vessel...

 • view

  Nano-TV video # 5- Regenerating the Ear and the Eye

  NANO-TV

  This video describes how nanotechnology can be used to repair a defective ear or even an eye. This is one of fourte...

 • view

  Nano-TV video # 6- Nano Powered Cars

  NANO-TV

  This video describes how nanotechnology can be applied in electric cars, to increase their driving range before the...

 • view

  Nano-TV video # 7- Nano-tuned Solar Cells

  NANO-TV

  This video describes how nanotechnology can be used to make solar cells that are more effective and cost less in pr...

 • view

  Nano-TV video # 8- Mobile Detection System for Contaminated Water

  NANO-TV

  This video describes how engineers have developed a new a mobile detection system to fight the growing threat of co...

Pages

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu