Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Multimedia repository

Repository with more than 150 resources from all over europe

 • view

  NanOpinion Theatrical Discussion Game

  NanOpinion

  ...

 • view

  NanOpinion Lab Experiment A – Controlled Drug Delivery- Teacher Document (14-18)

  NanOpinion

  ...

 • view

  NanOpinion Lab Experiment A – Controlled Drug Delivery- Student Document (14-18)

  NanOpinion

  ...

 • view

  NanOpinion Lab Experiment B – Nanoscale thin films - Teacher document (14-19)

  NanOpinion

  ...

 • view

  NanOpinion Lab Experiment B – Nanoscale thin films - Student document (14-19)

  NanOpinion

  ...

 • view

  The environmental impacts of nanosilver: an earthworms point of view (NanOpinion video)

  NanOpinion

  ...

 • view

  DNA nanotechnology (NanOpinion video)

  NanOpinion

  ...

 • view

  NanOpinion Mini-courses

  NanOpinion

  ...

Pages

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu