Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Multimedia repository

Repository with more than 150 resources from all over europe

 • view

  Memory game #1- Nanoscale

  NANOYOU

  This is a card memory game to learn basic knowledge on nanotechnology. In the memory game participants have to find...

 • view

  Memory game #2- Nanoscience

  NANOYOU

  This is a card memory game to learn basic knowledge on nanoscience. In the memory game participants have to find pa...

 • view

  Memory game #3- Nanotechnology Applications

  NANOYOU

  This is a card memory game to learn basic knowledge on nanoscience. In the memory game participants have to find pa...

 • view

  Role play game #1- Antibacterial socks

  NANOYOU

  This is a card game workshop in which participants will work in groups presenting different opinions of stakeholder...

 • view

  Role play game #2- Nanosensors used for medical diagnostics

  NANOYOU

  This is a card game workshop in which participants will work in groups presenting different opinions of stakeholder...

 • view

  Role play game #3- Nanomaterials for cancer therapy

  NANOYOU

  This is a card game workshop in which participants will work in groups presenting different opinions of stakeholder...

 • view

  Role play game # 4-GPS jackets

  NANOYOU

  This is a card game workshop in which participants will work in groups presenting different opinions of stakeholder...

 • view

  Role play game # 5-Human enhancement

  NANOYOU

  This is a card game workshop in which participants will work in groups presenting different opinions of stakeholder...

Pages

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu