Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Multimedia repository

Repository with more than 150 resources from all over europe

 • view

  NanoMeter

  OBSERVATORYNANO

  The NanoMeter is a tool for the assessment of applications that are enabled by nanotechnologies. It covers aspects ...

 • view

  General sector reports

  OBSERVATORYNANO

  The general sector reports provide more detailed scientific and technological analysis for each of the ten technolo...

 • view

  Briefings

  OBSERVATORYNANO

  The Briefings focus on topics of particular interests in terms of economic potential, scientific breakthroughs, or ...

 • view

  Guide to responsible nano-business

  OBSERVATORYNANO

  The aim of the guide is to make small and medium size companies aware of the challenges and responsibilities in doi...

 • view

  Market report #4: "Construction"

  OBSERVATORYNANO

  This report provides information on the existing applications of nanotechnology in construction and the relevant ex...

 • view

  Market report #5: "Energy"

  OBSERVATORYNANO

  This is a market report on the impact of nanotechnology to the energy sector, and the foreseen market development. ...

 • view

  Market report #1: Aerospace, Automotive & Transport

  OBSERVATORYNANO

  This market report describes the many applications of nanotechnology to the transport sector. The report describes ...

 • view

  Market report #6: "Environment"

  OBSERVATORYNANO

  This report looks at the impact of nanotechnology for environmental applications. The two applications that are con...

Pages

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu