Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Multimedia repository

Repository with more than 150 resources from all over europe

 • view

  Planning Guide for Public Engagement and Outreach in Nanotechnology

  OECD WORKING PARTY ON NANOTECHNOLOGY

  The guide is the result of several workshops and surveys done to assess what strategies have been implemented in th...

 • view

  The Impacts of Nanotechnology on Companies: Policy Insights from Case Studies

  OECD WORKING PARTY ON NANOTECHNOLOGY

  The document compares international information on how different types of companies are affected by nanotechnology,...

 • view

  Fostering Nanotechnology to Address Global Challenges: Water

  OECD WORKING PARTY ON NANOTECHNOLOGY

  This document reports on the key issues of water access; some important technologies for water purification and res...

 • view

  Nanotechnology-related resources by country

  OECD WORKING PARTY ON NANOTECHNOLOGY

  A simple directory where to find resources on nanotechnology in all the different countries, including knowledge po...

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu