Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Potraviny

Nanotechnologie a potraviny

 • Nanotechnologie ovlivní potravinářský průmysl, a to od způsobu pěstování, výroby a zpracování potravin po způsob jejich balení, přepravy a konzumace. Firmy vyvíjejí nanomateriály, které změní nejenom chuť jídla, ale zlepší i jeho nezávadnost a prospěšnost pro zdraví.

 • Doplňky stravy

  Zdroj obrázku: wikipedia

  V potravinářském průmyslu se nanotechnologie budou nejpravděpodobněji využívat v doplňcích stravy.

  Nanotechnologie by mohly umožnit vytvoření nové struktury složek s využitím nanočástic, které organismus dokáže rychleji vstřebávat. Prospěšné živiny by se tak mohly efektivněji dostat do těla a zároveň umožnit průchod i méně žádoucích složek.

 • Čerstvost potravin

  Zdroj obrázku: wikipedia

  Výrobci, obchodníci a společnost obecně budou využívat metody, které zamezují předčasnému vyhazování nezávadných výrobků kvůli datu spotřeby. Jedním z nápadů je, že by součástí obalů potravin nebo léků byly senzory využívající nanotechnologii, které by vizuálně informovaly o stavu obsahu balení, jeho čerstvosti nebo dokonce o stavu obalu, a udávaly by, zda byl před dodáním uchováván při správné teplotě nebo se s ním zacházelo nesprávně atd.

 • Balení potravin

  Zdroj obrázku: Amazon

  Nanotechnologie se také používají při balení některých potravin. Používají se zejména nanočástice stříbra, protože mají antibakteriální vlastnosti.

 • Možná rizika:

  Z některých výsledků nedávného výzkumu vyplývá, že některé nanočástice, například nanočástice uhlíku, se nacházejí v řadě výrobků, které obsahují karamelová potravinová barviva, tedy například v pečivu, kukuřičných vločkách a sušenkách. To znamená, že nanomateriály na člověka pravděpodobně působí už dlouho, aniž by pro něj byly zdravotně závadné. Vědci však nyní zvažují další druhy nanomateriálů, které by mohly mít jiné účinky, než mají tyto nanočástice „neúmyslně“ vytvořené při zpracování potravin, a které již na nás působí. Z hlediska předpisů musí být v EU použití umělých nanomateriálů uvedeno na obalech potravin ve složení. Upravuje to nařízení Evropské komise zveřejněné v r. 2011, které vstoupí v platnost v r. 2014.

 • Další zdroje

  Videa:

Zobrazení multimediální úložiště

European competition for high schools

 • Anketa měsíce
  Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
  01230

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu