Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Sport

Nanotechnologie a sport

 • Od kol po plavky – nanotechnologie lze použít skoro v každém sportu ke zlepšení výkonů závodníků.

 • Tenisová raketa

  Zdroj obrázku: nanoyou.eu

  Můžete si koupit tenisové rakety, jejichž součástí jsou mimořádně tuhá a pevná nanovlákna. Tato nanovlákna se smísí s obvyklým materiálem pro výrobu raket a propůjčí jim mimořádnou tuhost, aniž by se změnily ostatní vlastnosti materiálů. Tyto kompozity z nanovláken jsou podobné uhlíkovým vláknům, která jsou už několik let k dispozici, ale byly speciálně vyvinuty tak, aby byly ještě lehčí a pevnější než rakety z uhlíkových vláken.

 • Surfovací prkno využívající nanotechnologii

  Zdroj obrázku: Wikipedia

  Nanopovrch na surfovacích prknech umožňuje, aby byla lehčí, pevnější a odolnější proti nárazu.

 • Ponožky, které nepáchnou

  Zdroj obrázku: nanoyou.eu

  Díky nanotechnologiím dnes mohou být stříbrné nanočástice neviditelnou součástí mnoha materiálů včetně tkanin, kde se využívá jejich antibakteriálního účinku. Stříbrné nanočástice v ponožkách eliminují bakterie, které způsobují pach nohou a plísňové infekce.

 • Plavky

  Zdroj obrázku: Wiktionary

  Jedním z prvních příkladů, kdy nanotechnologie ovlivnily svět sportu, byla olympiáda v roce 2008, na níž výrobci představili nové plavky, které odpuzují vodu a nadlehčují. Díky těmto plavkám bylo překonáno téměř 200 světových rekordů, ale svým nositelům zajistily zvláštní výhodu. Od roku 2010 mají proto plavci na celém světě zakázáno závodit v polyuretanových a neoprenových plavkách.

 • Inovativní tkaniny

  Zdroj obrázku: Wiktionary

  Sportovní oblečení z čisté bavlny s nanostříbrem má antibakteriální účinky a pomáhá bránit vzniku nepříjemného pachu z potu.Jiné inovativní tkaniny obsahují vlákna se speciálně vyvinutými nanomateriály, které odpuzují špínu: když na tato trička vylijete kávu, nevznikne skvrna!

 • Možná rizika

  Lidé o antibakteriálních vlastnostech stříbra vědí již celá staletí. Již staří Římané používali stříbro k ošetření ran. Tento nanomateriál se také v současné době používá v různých obvazech pro léčbu povrchových ran, popálenin a vředů, v povrchových vrstvách zdravotnických prostředků, kde zamezuje bujení bakterií, v dezinfekčních sprejích a polymerových vrstvách, kde chrání proti virovým infekcím. Na trhu se objevuje řada spotřebních výrobků, které obsahují nanostříbro, protože nanostříbro (podobně jako stříbro) má antibakteriální vlastnosti a oproti běžnému stříbru je průhledné. Nanostříbro má mnoho vhodných použití, ale jeho výhody je třeba zvážit proti riziku rozptylu nanočástic stříbra do okolního prostředí. Ozývají se hlasy, že bychom měli zabránit přílišnému používání stříbra (v jakékoli formě) ve spotřebních výrobcích, protože by to mohlo vést k odolnosti bakterií v prostředí. To by jen zvýšilo problémy, které již máme s nebezpečnými bakteriemi, jež získaly odolnost proti antibiotikům. Jsou také obavy, že při praní textilu obsahujícího nanostříbro se může toto nanostříbro uvolňovat do odpadních vod v množství, které může být pro živočichy nebo rostliny škodlivé.

  Pro používání nanostříbra ve spotřebních výrobcích v současnosti neexistuje žádné zvláštní nařízení. V r. 2012 však Evropský parlament projednával návrh evropského nařízení zabývajícího se tímto tématem. Podle tohoto návrhu by se rizika pro životní prostředí a pro zdraví vyplývající z používání nanomateriálů ve výrobcích měla hodnotit odděleně. Problémem, zda vůbec a jak upravovat používání nanostříbra v předpisech, se zabývají v mnoha zemích, například v USA, Japonsku, Austrálii.

 • Další zdroje

  Videa:

Zobrazení multimediální úložiště

European competition for high schools

 • Anketa měsíce
  Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
  01230

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu