Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Multimedia repository

Repository with more than 150 resources from all over europe

 • view

  Nanoyou Film

  NANOYOU

  The NANOYOU film is an overview of nanoscience and nanotechnology applications. It was shot by Nanoscience Centre a...

 • view

  Nanoyou Lab Experiment D- Teacher Document (11-13)

  NANOYOU

  The aim of Experiment D is to understand the concept of “superhydrophobicity” by examining natural superhydroph...

 • view

  Nanoyou Lab Experiment D- Students Document (11-13)

  NANOYOU

  The aim of Experiment D is to understand the concept of “superhydrophobicity” by examining natural superhydroph...

 • view

  Nanoyou Lab Experiment D- Teacher Document (14-18)

  NANOYOU

  The aim of Experiment D is to understand the concept of “superhydrophobicity” by examining natural superhydroph...

 • view

  Nanoyou Lab Experiment D- Student Background Reading (14-18)

  NANOYOU

  The aim of Experiment D is to understand the concept of “superhydrophobicity” by examining natural superhydroph...

 • view

  Discover the nanoworld

  NANOYOU

  This power point presentation describes basic concepts of nanotechnology, methods of fabrication and characterizati...

 • view

  Jigsaw puzzle

  NANOYOU

  The jigsaw card game consists of 12 cards: 4 cards which describes different characteristics of materials at the na...

 • view

  Nano and Me website

  NANO & ME

  Website with various pages that cover general concepts of nanotechnology, applications, and ELSA...

Pages

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu