Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nanoevents photo Gallery

Find here some pictures of the more than 30 events organised by nanOpinion in 21 European countries. In this activities citizens were engaged with nanotechnologies, introduced to a wide range of their applications and asked to give their opinion on what we expect from innovation with nanotechnologies.

Curiosity, interest, astonishment, doubts and laughs were present in all the events!

Surf this webpage and visit all locations where our Mobile station has been placed.

Pages

European competition for high schools

  • Anketa měsíce
    Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
    01230

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu