Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nano events

The events are taking place in 30 different cities in 21 countries and are targeting hard-to-reach audiences - people who do not have first-hand knowledge of nanotechnologies, but who on the other hand may be nanotechnology consumers without knowing it. All these events, together with the NanOpinion questionnaire, are aimed at monitoring citizens’ opinions on nanotechnologies.

There are four different formats of events: Streetlabs, Mobile nanOpinion Stations, Workshops, Live events.

Anybody can contribute to the debate through this website, media partners’ websites and via our social media channels.

Get engaged!

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu