Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Multimedia repository

Repository with more than 150 resources from all over europe

 • view

  Nanoyou Film

  NANOYOU

  The NANOYOU film is an overview of nanoscience and nanotechnology applications. It was shot by Nanoscience Centre a...

 • view

  Factsheet 7- Nanotechnology & Catalysis

  NANOCAP

  This paper discussed briefily the application of nanomaterials in catalysis. The present document is part of a seri...

 • view

  Discover the nanoworld

  NANOYOU

  This power point presentation describes basic concepts of nanotechnology, methods of fabrication and characterizati...

 • view

  Nano and Me website

  NANO & ME

  Website with various pages that cover general concepts of nanotechnology, applications, and ELSA...

 • view

  Nano-TV video # 3- Nano Foil Brightens Screen

  NANO-TV

  This video describes a new process,  called "nano-imprinting", for improving  the luminosity of screens e...

 • view

  Nano-TV video # 6- Nano Powered Cars

  NANO-TV

  This video describes how nanotechnology can be applied in electric cars, to increase their driving range before the...

 • view

  Nano-TV video # 7- Nano-tuned Solar Cells

  NANO-TV

  This video describes how nanotechnology can be used to make solar cells that are more effective and cost less in pr...

 • view

  Glossary

  NANOSAFE2

  A simple glossary covering some fundamental definitions (nanoscale, nanomaterial, nanotechnology, quantum dot, etc....

Pages

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu