Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

nanOforum Máte slovo

 • Anketa měsíce
  Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
  01230
 • 2% Nevím
  27% Naprosto nesouhlasím
  34% Spíše nesouhlasím
  29% Spíše souhlasím
  8% Naprosto souhlasím
 • 5% Nevím
  7% Naprosto nesouhlasím
  2% Spíše nesouhlasím
  15% Spíše souhlasím
  71% Naprosto souhlasím
 • 2% Nevím
  8% Naprosto nesouhlasím
  7% Spíše nesouhlasím
  19% Spíše souhlasím
  65% Naprosto souhlasím
 • 6% Nevím
  21% Naprosto nesouhlasím
  26% Spíše nesouhlasím
  26% Spíše souhlasím
  21% Naprosto souhlasím

Pages

European competition for high schools

New questions?
 • Anketa měsíce
  Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
  01230

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu