Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nanoyou Lab Experiment A- Students Background reading (14-18)

Experiment A shows the relations between nanostructures and properties of natural nanomaterials. This document provides students with some background information on the experiment. The experiment is designed for the 14-18 years age group. This experiment is one of four experiments contained in the NANOYOU Teachers Training Kit of nanoscience and nanotechnologies

NANOYOU

The NANOYOU project aimed to increase young people’s basic understanding on nanotechnologies (NT) and to engage in the dialogue about its ethical, legal and social aspects (ELSA) through a strong school program for students aged 11-18 and a wide range of activities in Science Centres for those aged 18-25
http://www.nanoyou.eu

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu