Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Factsheet 7- Nanotechnology & Catalysis

This paper discussed briefily the application of nanomaterials in catalysis. The present document is part of a series of papers written for the FP6 Project NANOCAP.

NANOCAP

NANOCAP (acronym for “Nanotechnology Capacity Building NGOs”) is a European Project that was set up to deepen the understanding of environmental, occupational health and safety risks, and ethical aspects of nanotechnology.
http://www.nanocap.eu

Documents

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu