Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nanoyou Lab Experiment D- Teacher Document (14-18)

The aim of Experiment D is to understand the concept of “superhydrophobicity” by examining natural superhydrophobic surfaces versus common surfaces. A natural superhydrophobic material, the Lotus leaf, is shown as a model for engineering advanced materials, like textiles, that stain less and require less washing. In the experiment different textiles are tested for their stain resistance, including a consumer product, Nano-Tex®. The experiment is designed for the 14-18 years age group. This is a teacher document to provide them with some background information as well as instructions for preparing the experiments. This experiment is one of four experiments contained in the NANOYOU Teachers Training Kit of nanoscience and nanotechnologies.

NANOYOU

The NANOYOU project aimed to increase young people’s basic understanding on nanotechnologies (NT) and to engage in the dialogue about its ethical, legal and social aspects (ELSA) through a strong school program for students aged 11-18 and a wide range of activities in Science Centres for those aged 18-25
http://www.nanoyou.eu

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu