Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

NANOTRUCK

NanoTruck is a touring exhibition and communication centre, which presents nanotechnology live through a number of simple displays and consumer products. The truck was developed by the German Federal Ministry of Education and Research (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF). The truck is equipped with two lab modules for staging experiments in workshops and demonstrations, and an upper room where videos can be shown. Status: on-going

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu