Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Discover the benefits and risks for developed and developing countries

The PPT describes the opportunities and risks of nanotechnologies for developing countries and investigates issues like the “nano-divide”

NANOYOU

The NANOYOU project aimed to increase young people’s basic understanding on nanotechnologies (NT) and to engage in the dialogue about its ethical, legal and social aspects (ELSA) through a strong school program for students aged 11-18 and a wide range of activities in Science Centres for those aged 18-25
http://www.nanoyou.eu

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu