Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

The environmental impacts of nanosilver: an earthworms point of view (NanOpinion video)

The topic of the video is nanosilver, a nanomaterial used in many consumer products as anti-bacterial agent, and the potential impact its release can have in the environment. The story is told by a PhD student at iNANO, Yuya, who is currently studying the effect of nanosilver on earthworms.

The aim is therefore not only to show the type of experiments researchers are doing to answer the question "is nanosilver safe?", and the results they are getting, but also the life of a young researcher, and what it means to chose this type of career, the interdisciplinary nature of nanoscience research, and the team work that is needed to perform these types of studies. I hope you find the video informative and useful for your school activities.

 

NanOpinion

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu