Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

1st Croatia online workshop for teachers

1st Croatia online workshop for teachers

October 15, 2013 - October 15, 2013 18:00 h - 21:00 h Workshops
> Croatia

Description

This workshop is based on two online sessions of around 1h each. There will be 4-5 days between the two sessions and teachers will be given time to explore the nanopinion tools in between.

This is the first session of the Croatia online workshop for teachers:

A.      Explains teachers the objectives of nanOpinion and the formal education outreach programme

B.      Gives a basic introduction to Nanotechnology

C.      Introduce teachers to nanOpinion, the portal and the competition

D.      Training on the nanOpinion teaching tools: Experiments, Moodle courses, Video, Discussion game, Teacher guides.

And find out how to integrate Nanotechnology topics in curriculum.

E.       Teachers will also be given some questions to better discover the tools for the second session.

To participate follow this link 10-5 minutes before the workshop starts:

https://eun.webex.com/eun/j.php?ED=232293237&UID=1678133937&PW=NZWEzYzY1MmRh&RT=NyMxNDc%3D

European competition for high schools

  • Anketa měsíce
    Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
    01230

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu