Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

NT Virtual dialogue (11-13 Years and 14-18 years)

The ObservatoryNANO report on the technology sector Environment summarises the technologies and applications used for the treatment of air, water and soil (Mueller and Nowack, 2009). This EHS analysis considers those nanomaterials outlined within the context of their application and provides a summary of what is known in relation to potential hazard of and exposure to the material in question. Finally, the analysis outlines some key EHS considerations and basic guidance for those developing or using the technologies outlined within the report.

NANOYOU

The NANOYOU project aimed to increase young people’s basic understanding on nanotechnologies (NT) and to engage in the dialogue about its ethical, legal and social aspects (ELSA) through a strong school program for students aged 11-18 and a wide range of activities in Science Centres for those aged 18-25
http://www.nanoyou.eu

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu