Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nano and Me website

Website with various pages that cover general concepts of nanotechnology, applications, and ELSA

NANO & ME

The aim of the "Nano & Me" project was to provide a platform, mainly for consumers, with clear and updated information on nanotechnology (including risk and ELSA aspects), and to provide a forum for public discussion (this forum was never activated due to budget restrains)
http://www.nanoandme.org/

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu