Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Ethical and Societal Aspects of Nanotechnology, ICT and Security (3rd Annual Report)

The report summarises the ethical discussions that are connected to nanoelectronics and their ICT applications. The report is also the summary of a number of interviews that were conducted with experts in the field. The report highlights the existing distance between ICT research and development and ethical/social debates that are arising on the topic. The report notes how this gap should be addressed by integrating ELSA in ICT research (as it is now done in nanomedicine, for example)

OBSERVATORYNANO

The aim of the OBSERVATORYNANOI project was to support policy makers through the provision of wide-ranging scientific and economic analysis of nanoscience and nanotechnology developments, together with the assessment of ethical and societal aspects, impacts on environment, health and safety, as well as developments in regulation and standardization. The project focused on 10 technology sectors: Aerospace, Automotive & Transport; Agrifood; Chemistry and Materials; Construction; Energy; Environment; Healthcare; Information and Communication Technology; Security; Textiles
http://www.observatorynano.eu

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu