Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Deepening Dialogue: Debating Nanotechnology's Responsible Development

The video is a summary of the focus groups that were conducted during the DEEPEN project. The video shows original shooting and comments of participants to the workshops, which involved representatives from industry, policy makers, scientists, and general public.

DEEPEN

The video is a summary of the focus groups that were conducted during the DEEPEN project. The video shows original shooting and comments of participants to the workshops, which involved representatives from industry, policy makers, scientists, and general public.
http://www.geography.dur.ac.uk/projects/deepen/NewsandEvents/tabid/2903/Default.aspx

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu