Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

GRÄTZEL CELL KIT

A Grätzel Cell is a solar cell made using nanomaterials. There is a kit you can buy developed by the Institute for Chemical Education (Model: ICE No. 98-001). Solides website provides background information, including articles that explain in detail the Grätzel cell: http://www.solideas.com/solrcell/ICE_98_001_NanocrystalllineSolarCellKit.html

Solides does not manufacture nor sell the kit, but their website provides a lot of useful information in it. This kit is very useful for school activities as the Grätzel Cell is a good example of how nanomaterials can be used in energy applications.

Institute for Chemical Education

http://ice.chem.wisc.edu/Catalog/SciKits.html

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu