Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nanosafety cluster overview

Compendium of European projects focusing on nanotechnology & safety (for the environment and for humans). There is a description of each project and summary of results. At the beginning of the project there is a useful matrix that matches “research themes” with “NanoSafety projects”.

NANOIMPACTNET

NanoImpactNet was a multidisciplinary European network on the health and environmental impact of nanomaterials. NanoImpactNet aimed at creating a scientific basis to ensure the safe and responsible development of engineered nanoparticles and nanotechnology-based materials and products, and support the definition of regulatory measures and implementationof legislation in Europe.
http://www.nanoimpactnet.eu/

Documents

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu