Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nano-TV video # 11- Nano Filtered Water

This video describes how scientists of the Technical University of Denmark have developed a new filter to obtain ultra pure water which consists only of H2O molecules. All minerals, carbon compounds or gas molecules are filtered out by this special membrane. This is one of fourteen different videos produced by NANO-TV and covering different applications of nanotechnology, ranging from medicine, to energy, environment and ICT.

NANO-TV

The NANO-TV project aim was the development of public awareness on European nano-research in all European countries through television media (in the form of video news releases) and the internet.
http://www.youris.com/Nano/NANOTV

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu