Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

NANOSAFE Final Report

The report is a technology analysis of the industrial applications of nanomaterials (chances and risks). This is a good reference document for policy makers and people interested in having an overview of nanomaterials (how they are produced and characterized) and their risk assessment. The document should be used together with more recent ones.

NANOSAFE

The aim of the NANOSAFE project was to perform a risk assessment in production and use of nanoparticles with development of preventive measures and practice codes.
http://www.nanosafe.org

Documents

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu