Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Titina Tag

The video was produced by students as a result of an open competition that asked them to illustrate through a video benefits and possible risks of nanotechnology. Students could use a variety of formats and could imagine various products (real or imaginary).  In this video the risk of losing a person personal safety is illustrated.

TIME4NANO

The purpose of the TIMEFORNANO project was to engage young people and students in learning about nanotechnologies’ benefits and to raise awareness of the risks and the critical issues which surround the development of nanotechnology.
http://www.timefornano.eu/

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu