Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nanochannels Clip #2- nanotechnology & cosmetics

This short videoclip illustrate the application of nanotechnology to various consumer products, such as creams. The clip challenges the user in asking his/her opinion regarding the use of a consumer products using nanomaterials, considering the potential benefits and risks of the specific product.

NANOCHANNELS

The NANOCHANNELS project used different communication channels (media, radio, social media etc.) to inform and engage the general public and different key stakeholders (like NGOs and industry) in the debating about the risks and social implications of nanotechnologies. Students were also involved both in the product of content and in debate through several school debates that were conducted in various locations around Europe.
http://www.nanochannelsfp7.eu/

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu