Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nano Kit- Activity #7 "Antifog"

This activity shows an anti-fog spray, that creates a nano-coating, making it possible to avoid condensation on, for instance, swimming goggles. The anti-fog spray needs to be purchsed

TIME4NANO

The TIMEFORNANO project was designed to engage young people and students in learning about nanotechnologies’ benefits and to raise awareness of the risks and the critical issues which surround the development of nanotechnology.
http://www.timefornano.eu/

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu