Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Role play game # 6- Improving human brain capacities

This is a card game workshop in which participants will work in groups presenting different opinions of stakeholders' with regard to nanotechnology dilemmas (ELSA). The objective of the game is to discuss and debate the ways in which nanotechnology might affect their lives; discuss and debate the potential of nanotechnology (from stakeholders' opinion) beyond its current applications; present opinion/arguments (based on knowledge) on nanotechnology dilemmas and whether it would be to the benefit for humankind. The topic of this card game is "improving human brain capacities"

NANOYOU

The NANOYOU project aimed to increase young people’s basic understanding on nanotechnologies (NT) and to engage in the dialogue about its ethical, legal and social aspects (ELSA) through a strong school program for students aged 11-18 and a wide range of activities in Science Centres for those aged 18-25
http://www.nanoyou.eu

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu