Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nanopinion meets the public in Barcelona's science festival

Nanopinion meets the public in Barcelona's science festival

June 15, 2014 - June 15, 2014 10:00 h - 20:00 h Mobile Stations
Barcelona > Spain

Description

The Science festival, which is called Festa de la Ciència, includes more than 90 activities for children over the age of three. The festival organized by the Institut de Cultura de Barcelona will be a meeting point for more than a hundred organizations including universities, research centers and industry.

If that day you are going to be in Barcelona, do not hesitate and come to Ciutadella's Park! You will discover the mind blowing applications of nanotechnologies and could give your opinion on where should they take us.

 

 

 

 

European competition for high schools

  • Anketa měsíce
    Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
    01230

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu