Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nanotechnology-related resources by country

A simple directory where to find resources on nanotechnology in all the different countries, including knowledge portals. It is not complete (e.g., China is missing). This directory could be useful for teachers wanting to have access to research infrastructures in their region.

OECD WORKING PARTY ON NANOTECHNOLOGY

The mission of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is to promote policies that will improve the economic and social well-being of people around the world. The OECD provides a forum in which governments can work together to share experiences and seek solutions to common problems. The OECD Working Party on Nanotechnology. was established in March 2007 to advise upon emerging policy issues of science, technology and innovation related to the responsible development of nanotechnology. It is a subsidiary group of, and receives its mandate from, the Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP). in undertaking its work, the work of the WPN complements the activities of other OECD committees and other organisations. The OECD Chemicals Committee Working Party on Manufactured Nanomaterials (established in 2006) is working on international co-operation in health-related and environmental safety-related aspects of manufactured nanomaterials.
http://www.oecd.org/sti/nano/oecdworkingpartyonnanotechnologywpnvisionstatement.htm

Documents

  0 Comments

  The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

  About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
  přečtěte si více

  Kdo jsme Partneři projektu