Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

RiskCartography

RiskCartography is an internet-based tool to map and visualize controversies. It has been developed by the Munich Institute for Social and Sustainability Research and the Environment Science Center of the Augsburg University in cooperation with the software company SouCon. The map is made of three sections: 1. “Protagonists” who are participating in the controversy with their own arguments and statements to different issues (e.g., NGOs, industry, and government); 2.”Things”: selected nanoscale substances or things that are discussed very intensely whether they are harmful or not.  For some substances (nanosilver, titanium dioxide, carbon nano tubes, carbon black) there is further information as well as a so called "substance story"; 3.”Matters of concerns” that focus on specific issues, questions or problems that are still unresolved. Thus these matters of concern are discussed from different perspectives and they are characterized by plenty of different arguments and statements from many protagonists. In this overview there are shown the most prominent issues and matters of concern dealing with risks of nanoscale materials. All information are available in English and German

MACOSPOL

MACOSPOL is a joint research enterprise that gathers scholars in science, technology and society across Europe. Its goal is to devise a collaborative platform to help students, professionals and citizens in mapping out scientific and technical controversies.
http://www.macospol.eu/

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu