Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

NanOpinion Monitoring Station at Ecsite Annual Conference

NanOpinion Monitoring Station at Ecsite Annual Conference

June 6, 2013 - June 8, 2013 9:00 h - 12:00 h Mobile Stations
Gothenburg > Sweden

Description

The Ecsite annual Conference is an interactive event on science communication, drawing more than one thousand professionals from the field. Attendees of the conference will get an opportunity to visit the Monitoring Station and find out more about nanotechnology.

Location: Gothenburg, Sweden

Organisers: Ecsite

URL:www.ecsite.eu

Twitter address to report before, during and after the event: @Ecsite

European competition for high schools

  • Anketa měsíce
    Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
    01230

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu