Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Moebius Scienza Podcast #4-Nanotechnology in Food Packaging

In this radio broadcast Dr Federico Pedrocchi (scientific editor, journalist and interviewer) , Dr Leandro Lorenzelli (from the Bruno Kessler Foundation (Trento), Head of The Center for Materials and Microsystems research unit, with research interest in lab on chip technology, miniaturized laboratories for in vitro cellular cultures and chips useful for diagnosing disease) and Luisa Filipponi (NANOCHANNELS scientific consultant) talk about the application of nanotechnology to the food sector. There are two ways in which nanotechnology may intervene in the food industry: it can intervene directly inside the food, for example to modify certain characteristics of nutrients; the other way is for food preservation. The technology and associated risks are different in those two cases, and this discussion focuses on the application of nanotechnology in food packaging.  This radio broadcast is one of a series of broadcasts aired by the scientific program Moebius Scienza of Radio24 during the NANOCHANNELS project.

NANOCHANNELS

The project used different communication channels (media, radio, social media etc.) to inform and engage the general public and different key stakeholders (like NGOs and industry) in the debating about the risks and social implications of nanotechnologies. Students were also involved both in the product of content and in debate through several school debates that were conducted in various locations around Europe.
http://www.nanochannelsfp7.eu/

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu